Pilih Kelompok :
JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL PENGAWAS (ESELON IV.A)
NOPANGKATGOLONGANPENDIDIKANJENIS KELAMINJUMLAH
SDSMPSMAD-ID-IID-IIIS1S2S3LAKI-LAKIWANITA
1 Penata III/c 0 0 1 0 0 2 17 6 0 21 5 26
2 Penata Tingkat I III/d 0 0 7 0 1 7 194 49 0 149 109 258
3 Pembina IV/a 0 0 0 0 0 0 23 89 0 74 38 112
4 Pembina Tingkat I IV/b 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 4
JUMLAH 0 0 8 0 1 9 237 145 0 247 153 400