Pilih Kelompok :
JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL PENGAWAS (ESELON IV.A)
NOPANGKATGOLONGANPENDIDIKANJENIS KELAMINJUMLAH
SDSMPSMAD-ID-IID-IIIS1S2S3LAKI-LAKIWANITA
1 Penata III/c 0 0 1 0 0 1 17 6 0 20 5 25
2 Penata Tingkat I III/d 0 0 7 0 1 7 191 43 0 145 104 249
3 Pembina IV/a 0 0 0 0 0 0 23 96 0 78 41 119
4 Pembina Tingkat I IV/b 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 4
JUMLAH 0 0 8 0 1 8 234 146 0 246 151 397