Pilih Kelompok :
JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL PELAKSANA (ESELON V)
NOPANGKATGOLONGANPENDIDIKANJENIS KELAMINJUMLAH
SDSMPSMAD-ID-IID-IIIS1S2S3LAKI-LAKIWANITA
1 Penata Muda Tingkat I III/b 0 0 18 0 0 0 0 0 0 8 10 18
2 Penata III/c 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3
3 Penata Tingkat I III/d 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 5 8
JUMLAH 0 0 19 0 0 1 9 0 0 12 17 29