Pilih Kelompok :
JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL PELAKSANA (ESELON V)
NOPANGKATGOLONGANPENDIDIKANJENIS KELAMINJUMLAH
SDSMPSMAD-ID-IID-IIIS1S2S3LAKI-LAKIWANITA
1 Penata Muda Tingkat I III/b 0 0 14 0 0 0 0 0 0 6 8 14
2 Penata III/c 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 3
3 Penata Tingkat I III/d 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 4 7
JUMLAH 0 0 14 0 0 2 8 0 0 10 14 24